செய்தி

ஷிஜியாஜுவாங் மற்றும் ஹங்கேரி வணிக மாநாடு

நவம்பர் 20 ஆம் தேதி, ஆசியா பசிபிக் ஹோட்டல் மாநாட்டு மண்டபத்தில் ஷிஜியாஜுவாங் ஹங்கேரி வணிக மாநாடு நடைபெற்றது. வணிக பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்க ஷிஜியாஜுவாங் முனிசிபல் வர்த்தக பணியகத்தின் இயக்குனர் மற்றும் வணிகத் தலைவர்கள் தியான் ஜியாய். கூட்டத்தின் உள்ளடக்கங்களில் ஹங்கேரி, சீனா, ஹெபே மற்றும் ஷிஜியாஜுவாங் ஆகிய நாடுகளில் பொருளாதாரம், போக்குவரத்து, கலாச்சாரம் போன்ற பல்வேறு துறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல் அடங்கும். கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சீன பிரதிநிதியாக SJZ CHEM-PHARM CO LTD


இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட் -31-2020